Human Resources Manager TM_0043

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

Cạnh tranh

TRƯỞNG NHÓM TEST - TEST LEADER VTP_0007

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QA LEADER VTP_0006

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

Senior AI VTP_0005

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

Senior iOS/ Android Developer VTP_0004

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

Senior Web Developer (.NET) VTP_0003

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

Senior Web Developer (JAVA) VTP_0002

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

20-25 triệu

Senior Web Developer (NodeJS) VTP_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

25-30 triệu

HCM_GENERAL MANAGER (Garment Field) UIV_0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

Cạnh tranh

HCM_Phiên dịch tiếng hàn UIV_0002

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

Cạnh tranh

Java developer HBL_0006

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

15-20 triệu

Kỹ sư cầu nối BrSE HBL_0004

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018

Cạnh tranh

Tester HBL_0005

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

12-15 triệu

Account Manager TM_0042

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2018

Cạnh tranh

The Money Transfer Business Development Executive TM_0041

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2018

Cạnh tranh

The manager of the Money Transfer business line TM_0040

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2018

Cạnh tranh

The Digital Content Business Development Executive TM_0039

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2018

Cạnh tranh

Bill Payment and Phone Top-Up Business Development Executive TM_0038

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2018

Cạnh tranh

ESS Manager

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2018

20-25 triệu

Campaign Owner_Money Transfer TM_0037

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

Cạnh tranh