HN_ Lập trình viên ASP.net KL_0001

Số lượng: 20 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

12-15 triệu

HN_ Thiết kế đồ họa game 2D AW_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Thương lượng

MW_0002_TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

15-20 triệu

HN_ Quản lý trung tâm tiếng nhật Jinno_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

25-30 triệu

HN_Trưởng nhóm nhân sự tổng hợp PL_0003

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Cạnh tranh

ZB_0001_Quản kho

Số lượng: 1 người   |   Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

8 - 10 triệu

ZB_0002_Văn thư kho thành phẩm

Số lượng: 2 người   |   Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

8 - 10 triệu

ZB0003_Nhân viên kỹ thuật kinh doanh

Số lượng: 1 người   |   Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

10 - 15 triệu

ZB_0004_Nhân viên kế toán kho

Số lượng: 1 người   |   Bình Dương

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

8 - 10 triệu

HN_ Trưởng bộ phận đào tạo NL_0002

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Cạnh tranh

HN_Trưởng bộ phận Sale & Marketing NL_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Cạnh tranh

Marketing Manager_HIP0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Cạnh tranh

Sales Agents (Nhân viên bán hàng)_FEC0005

Số lượng: 30 người   |   Kiên Giang

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

10-12 triệu

Development Manager (Quản lý phát triển Kiosk)_FEC0004

Số lượng: 3 người   |   Kiên Giang

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Thương lượng

Head of Kiosk (Kiosk Trưởng)_FEC0003

Số lượng: 6 người   |   Kiên Giang

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

20-25 triệu

Area Manager (Quản lý vùng)_FEC0002

Số lượng: 1 người   |   Kiên Giang

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

30 triệu trở lên

HCM_CGO - CHIEF GROWTH OFFICER_GS_0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Thương lượng

HN_PROJECT MANAGER_ITS_0009

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Thương lượng

HN_ Java dev DTS_0001

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Thương lượng

HN_ Java lead tiếng nhật N2 DTS_0005

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Cạnh tranh