HN_Sub leader Java/c++ DTS_0010

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Thương lượng

HN_ Lập trình viên iOS NTQ_0001

Số lượng: 5 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Thương lượng

HN_ Project manager NTQ_0002

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Thương lượng

Python Back-end ITS_0016

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

PHP Backend ITS_0015

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

KOL Leader ITS_0014

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

Advertiser Business Analyst ITS_0013

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

Java Sub Leader ITS_0012

Số lượng: người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Cạnh tranh

HCM_Chuyên viên hành chính nhân sự_MOC0005

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2018

Thương lượng

HN_ Nhân viên phát triển thị trường UT_0003

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội, Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Thương lượng

HN_ Quản lý phát triển thị trường UT_0002

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội, Vĩnh Phúc

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Thương lượng

HCM_Python Full Stack Developer (Odoo)_RDC0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Thương lượng

HN_ Lập trình viên PHP _ PTL-0004

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2018

Thương lượng

HN_Điều hành tour PTL_0003

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Thương lượng

Deputy Sales Director FV_0002

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 06/10/2018

30 triệu trở lên

Kế Toán Trưởng FV_0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 06/10/2018

25-30 triệu

Nhân viên phát triển kinh doanh (Business Development Staff)

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

7-10 triệu - Có phần trăm hoa hồng

HN_ Test leader CTG_0002

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

20-25 triệu

HCM_Business Development Team Leader_GGT0002

Số lượng: 3 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

12-15 triệu - Có phần trăm hoa hồng

Senior Java Engineer ITS_0011

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Cạnh tranh