Chuyên viên bán hàng dịch vụ B2B

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

15-20 triệu - Có phần trăm hoa hồng

Sale Director

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

40 - 50 triệu - Có phần trăm hoa hồng

Designer Manager

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

30 - 45 triệu

Product Marketing

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

15-20 triệu

Fin-tech Product Owner

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

20-25 triệu

Phó giám đốc khối thi công

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

30 triệu trở lên

Risk and Fraud Manager

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017

25-30 triệu

Head of Marketing

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2017

30 triệu trở lên