Doanh nghiệp

Nhân sự sáng giá - Dịch vụ đảm bảo

 • Đảm bảo về số lượng và số lượng ứng viên
 • Bảo hành về thời gian làm việc của nhân sự
 • Chỉ thanh toán khi tuyển dụng thành công
 • Cam kết bảo mật thông tin
Đối tác tuyển dụng
Kết nối cơ hội - Gia tăng lợi ích
 • Cơ hội hợp tác lâu dài
 • Phát triển mối quan hệ
 • Khoản thu nhập hấp dẫn
 • Cam kết bảo mật thông tin
Ứng viên
Nắm bắt cơ hội - Nâng tầm sự nghiệp
 • Các công ty hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực
 • Lương thưởng cao, chế độ hấp dẫn
 • Cơ hội việc làm tốt nhất
 • Cam kết bảo mật thông tin

Python Back-end ITS_0016

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

HCM_Project Leader_ITS0010

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Cạnh tranh

HCM_Marketing Manager_HIP0002

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

20-25 triệu

HN_Trưởng phòng hành chính nhân sự UT_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Cạnh tranh

Lập trình viên java AP_0002

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2018

Cạnh tranh

HN_Admin phòng Hỗ trợ _NM_0002

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2019

Cạnh tranh

Mobile Developer_JVT_0002

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

23 - 35 triệu

Xem tất cả »

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG_KẾT NỐI CƠ HỘI, GIA TĂNG LỢI ÍCH

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG_KẾT NỐI CƠ HỘI, GIA TĂNG...

Mở rộng tuyển dụng nhân lực qua hệ sinh thái việc làm

Mở rộng tuyển dụng nhân lực qua hệ sinh thái...

Trượt phỏng vấn vì đã phỏng vấn quá tốt

Trượt phỏng vấn vì đã phỏng vấn quá tốt

30 tuổi chưa làm Manager là thất bại?

30 tuổi chưa làm Manager là thất bại?