Doanh nghiệp

Nhân sự sáng giá - Dịch vụ đảm bảo

 • Đảm bảo về số lượng và số lượng ứng viên
 • Bảo hành về thời gian làm việc của nhân sự
 • Chỉ thanh toán khi tuyển dụng thành công
 • Cam kết bảo mật thông tin
Đối tác tuyển dụng
Kết nối cơ hội - Gia tăng lợi ích
 • Cơ hội hợp tác lâu dài
 • Phát triển mối quan hệ
 • Khoản thu nhập hấp dẫn
 • Cam kết bảo mật thông tin
Ứng viên
Nắm bắt cơ hội - Nâng tầm sự nghiệp
 • Các công ty hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực
 • Lương thưởng cao, chế độ hấp dẫn
 • Cơ hội việc làm tốt nhất
 • Cam kết bảo mật thông tin

Java Developer

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2018

12 - 22 triệu

HN_Chuyên viên tư vấn tour du lịch PTL_0001

Số lượng: 7 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

7-10 triệu

Campaign Owner_Bill Payment TM_0007

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

11 - 15 triệu

MW_0002_TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

15-20 triệu

HCM_MARKETING MANAGER ITS_0002

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2018

Cạnh tranh

Python Back-end ITS_0016

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Cạnh tranh

Marketing Manager_HIP0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Cạnh tranh

Xem tất cả »

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG_KẾT NỐI CƠ HỘI, GIA TĂNG LỢI ÍCH

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG_KẾT NỐI CƠ HỘI, GIA TĂNG...

Mở rộng tuyển dụng nhân lực qua hệ sinh thái việc làm

Mở rộng tuyển dụng nhân lực qua hệ sinh thái...

Trượt phỏng vấn vì đã phỏng vấn quá tốt

Trượt phỏng vấn vì đã phỏng vấn quá tốt

30 tuổi chưa làm Manager là thất bại?

30 tuổi chưa làm Manager là thất bại?